Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Hospice AmandiHuis

Het AmandiHuis biedt vrijwillige, liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase waarbij kwaliteit van leven voorop staat. Ook mensen die tijdelijke zorg nodig hebben zijn welkom. De zorg geboden door opgeleide vrijwilligers, is een aanvulling op de professionele zorg en ter ondersteuning van de mantelzorg. Het duurzaam huis in Nieuwe Wetering, gemeente Kaag en Braassem, met een huiselijke sfeer biedt ruimte aan vier gasten.
Sfeerbeeld

Gastvrij (thuis)

De meeste mensen willen het allerliefst in hun eigen veilige, vertrouwde omgeving thuis zijn bij ziekte of in de laatste levensfase. Als dat helaas niet mogelijk is dan biedt het AmandiHuis een gastvrij (t)huis. Dit betekent onder meer een warme, veilige en liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Samen met hun naasten kunnen zij, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud geven aan hun levenseinde of tot aan hun terugkeer naar huis. De vrijwilligers zijn aanwezig om, desgevraagd, ondersteuning te bieden.

Palliatieve zorg is een speerpunt in het beleid van Stichting Zorg en Zekerheid. Er is speciale aandacht vanuit de Stichting Zorg en Zekerheid voor de doelgroep die in de laatste levensfase is en hun naasten en hun mantelzorgers. Meer informatie over Hospice Amandihuis vind je hier.