Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Gezonde wijkaanpak Haarlemmermeer

Hoe kunnen we de gezondheid van inwoners in een wijk verbeteren? Zorg en Zekerheid werkt samen met de gemeente, zorgverleners en inwoners aan een gebiedsgerichte aanpak in een aantal wijken van Haarlemmermeer.

Sfeerbeeld

Gezond of ongezond gedrag is niet alleen afhankelijk is van iemands leefstijl. Ook de omgeving waarin iemand leeft, werkt en woont heeft invloed. Een integrale aanpak is dan het meest effectief, gericht op de leefstijl, hun persoonlijke vaardigheden, hun sociale en fysieke omgeving, participatie (werk/daginvulling) en de voorzieningen in de wijk. Elke wijk is anders en vraagt om een aanpak op maat.

Dit betekent maatwerk in activiteiten en aanbod en een betere samenwerking tussen zorg en welzijn. Drie voorbeelden: het tegengaan van eenzaamheid, het helpen van mensen met psychische aandoeningen en het voorkomen van overgewicht bij ouderen. Inwoners voor wie dit nodig is, krijgen een zo integraal mogelijk aanbod van (eerstelijns) zorg en ondersteuning. Hierbij wordt ook Welzijn op Recept en JOGG ingezet.