Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Ons financieel beleid

Wij proberen de zorg toegankelijk te houden met een zo laag mogelijke premie. Als er ruimte is in de opgebouwde reserves, dan geven wij dit aan jou en onze andere verzekerden terug via de premie.

Premie

Voorafgaand aan ieder jaar schatten wij in hoe hoog de premie moet zijn om alle kosten van dat jaar te kunnen betalen. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld zorgkosten, bedrijfsvoering en eventueel het aanvullen van reserves. Op deze manier hebben wij een scherpe premie voor jou die verantwoord en zorgvuldig is vastgesteld.

Meer over onze premiebesteding

Winst

Wij zijn een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dat betekent dat wij geen winstdoelstelling hebben. Alle financiële meevallers gebruiken wij om de premie te verlagen of onze dienstverlening te verbeteren.

Vermogen en reserves

De Nederlandse en Europese regelgeving verplicht ons een solvabiliteitsreserve aan te houden. Deze reserve moet ervoor zorgen dat wij aan toekomstige verplichtingen voor onze verzekerden en zorgprofessionals kunnen voldoen. Ook als er bijvoorbeeld een pandemie uitbreekt.  Omdat de zorgkosten stijgen, moeten wij meer reserves hebben. Wij beleggen om ons vermogen te behouden en zo de premie betaalbaar en stabiel te houden. Dit doen wij op een (maatschappelijk) verantwoorde manier. Wij houden hier rekening met mens en milieu.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

De verzekeringssector kent een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-convenant. Hiermee willen verzekeraars via hun beleggingsbeleid een positieve impact realiseren op het milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (Environment, Social, Governance) en schendingen tegengaan. De basis ligt in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het convenant bouwt voort op de Code Duurzaam Beleggen en de Gedragscode Verzekeraars. Zorg en Zekerheid heeft het IMVO-convenant ondertekend. Dit geldt ook voor onze externe vermogensbeheerders.

Bij onze beleggingsactiviteiten houden wij rekening met de ESG-criteria. Wij wegen af in welke categorieën en sectoren wij wel en juist niet willen beleggen. Inmiddels komt 100% van onze beleggingen uit duurzame fondsen. Bij deze beleggingen wordt vooraf een ESG-screening (Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (goed bestuur)) uitgevoerd. Zo willen wij een positieve bijdrage leveren en de negatieve impact op een aantal belangrijke thema’s zoveel mogelijk beperken. De thema’s zijn: milieu en klimaat, fraude en corruptie, dierenwelzijn en corporate governance.

Zorg en Zekerheid belegt niet in organisaties die:

 • Controversiële wapens of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren.
 • Zich (stelselmatig) schuldig maken aan schending van mensenrechten of gebruikmaken van kinderarbeid.
 • Stelselmatig een of meer principes uit het UN Global Compact schenden.
 • Betrokken zijn bij de productie van tabak.
 • Betrokken zijn bij posities in grondstoffen die nodig zijn voor voedselproductie (wij willen geen prijsopdrijvend effect op de voedselprijzen veroorzaken met onze beleggingen).

  Zorg en Zekerheid belegt juist wel in duurzame fondsen. Met onze beleggingen beogen wij een positieve bijdrage te leveren en de negatieve impact op een aantal relevante thema’s zoveel mogelijk te beperken. De thema’s zijn: milieu en klimaat, fraude en corruptie, dierenwelzijn en corporate governance.

  Meer informatie vind je in ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. In ons Jaarbericht 2022 vind je een lijst met fondsen waarin Zorg en Zekerheid belegt.

  Verder lezen