Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Duurzaam vermogensbeheer

Wij ontvangen premies van onze verzekerden. Hiermee betalen wij de zorgkosten aan zorgverleners. De opbrengsten gebruiken wij ook om bij te dragen aan een stabiele en betaalbare zorgpremie voor jou. Wij zijn wettelijk verplicht om genoeg reserves te hebben. Met het geld uit onze reserves beleggen wij met beleid. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat de kans op een forse waardedaling van ons vermogen heel klein is. Een van de dingen die we hiervoor doen, is de beleggingen breed verspreiden over ondernemingen, overheden, sectoren, landen en valuta.  

Hoe beleggen wij? 

Wij vinden het belangrijk om in ons beleggingsbeleid onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Want duurzame beleggingen leveren op de lange termijn meer op. Wij denken daarom goed na over in welke categorieën en sectoren wij niet willen beleggen. Duurzaamheid is een centraal thema, waardoor we impact hebben op alle 17 SDG’s.

Sfeerbeeld

In 2020 kwam 97% van onze beleggingen uit duurzame fondsen. Inmiddels geldt dit voor al onze beleggingen (artikel 8 classificatie op basis van SFDR-wetgeving). Bij deze beleggingen wordt vooraf een ESG-screening (Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (goed bestuur)) uitgevoerd. In dit document vind je meer informatie over hoe wij beleggen.

Lees hier ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Beleid 2023

Sfeerbeeld Sfeerbeeld

Lees hier onze uitsluitingenlijst 2022

Het merendeel van onze beleggingen voldoet al aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Zo kiezen wij voor duurzame beleggingsfondsen die een lage CO2-emissie hebben.

Sinds 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna: SFDR) van kracht. De nieuwe regelgeving zorgt voor meer eenduidigheid in de informatie over duurzaamheid. Daarnaast maakt SFDR het gemakkelijker om financiële producten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De nieuwe regelgeving gaat ‘greenwashing’ (zich duurzamer voordoen dan de werkelijkheid) tegen. Zorg en Zekerheid gaat met zijn vermogensbeheerders in gesprek over de SFDR. Het merendeel van de beleggingen voldoet al aan de nieuwe regelgeving. 

Lees meer over ons financiële beleid

Meer lezen

Klimaatactieplan Zorg en Zekerheid

Engagements Zorg en Zekerheid