Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zo gaan wij om met fraude

Wij vinden dat jij recht hebt op goede en betaalbare zorg. Fraude door verzekerden of zorgverleners kan ervoor zorgen dat zorgkosten voor jou onnodig omhoog gaan. Daarom doen wij veel om fraude te voorkomen.

Wederzijds vertrouwen

Als er iets met je gebeurt, moet je erop kunnen vertrouwen dat je de uitkering of de zorg krijgt waar jij recht op hebt. Zo moeten wij er ook op kunnen vertrouwen dat wat jij als klant vertelt, waar is. Wij vinden dat fraude nooit mag lonen.

Onnodig hoge premie

Wij vertrouwen erop dat verzekerden en zorgverleners alleen declaraties bij ons indienen voor zorg die ook echt is gebruikt en gegeven. Wij zijn ervan overtuigd dat het overgrote deel van onze verzekerden en onze zorgverleners dit ook doet. Een kleine groep doet dit helaas niet. Die groep fraudeert ten koste van de anderen. Als wij en andere zorgverzekeraars niets doen dan is het gevolg een onnodige hoge premie.

Voorkomen van fraude

Fraudebestrijding begint bij het voorkomen van fraude. Wij hebben een fraudebeleid en een afdeling Speciale Zaken die zich hiermee bezighoudt. Als iemand zich bijvoorbeeld bij ons wil verzekeren maken we gebruik van informatie uit de ‘waarschuwingslijst’ van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Hiermee waarschuwen financiële instellingen elkaar voor een fraudeur. Deze databank valt onder de privacywetgeving en is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat gebeurt er bij fraude?

Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van Zorg en Zekerheid om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden. Als we denken dat er iets niet klopt met een declaratie, stellen we altijd een onderzoek in. Bij zo'n onderzoek kunnen we speciale technieken en programma’s inzetten om fraude vast te kunnen stellen.

Als uit ons onderzoek blijkt dat sprake is van fraude, kunnen wij een aantal maatregelen nemen:

  • Wij vergoeden de declaratie niet of een declaratie moet terugbetaald worden.
  • Wij brengen gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening.
  • Wij zetten de zorgverzekering stop.
  • Wij melden de fraude op de 'waarschuwingslijst' van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
  • Wij doen aangifte bij de politie.
  • Wij zeggen de overeenkomst met de zorgverlener op.

Meer weten of fraude melden?

Wij doen er alles aan om fraude - hoe klein of groot deze ook is - te bestrijden. Heb je vragen over ons fraudebeleid? Stuur dan een e-mail naar fraudeloket@zorgenzekerheid.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om fraude bij ons te melden. Wij verzekeren jou dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.

Verder lezen