Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)

Verzekeraars mogen bepaalde gegevens over klanten bewaren en uitwisselen. Dat zijn gegevens die inzicht geven in het verzekeringsverleden van een klant die een verzekering wil afsluiten of een schade meldt. Deze informatie wordt centraal door het CIS in een centrale databank bewaard.

Wat is en wat doet het CIS?

Het CIS is een zelfstandige stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Onder (strenge) voorwaarden stelt het CIS deze gegevens beschikbaar aan verzekeraars en verzekerden.

Waarom bewaart het CIS verzekeringsgegevens?

Verzekeren draait om het inschatten van risico's. Daarvoor hebben verzekeringsmaatschappijen informatie nodig, waaronder enige informatie over het verzekeringsverleden van hun (toekomstige) klant. Zo is het belangrijk om te weten of een klant in het verleden bijvoorbeeld heel veel schades heeft geclaimd of dat er ooit sprake was van fraude. De gezamenlijke verzekeraars bewaren zulke gegevens een aantal jaren in een centrale databank. Onder voorwaarden kunnen ze bij elkaar informatie opvragen.

Speciale meldingen Extern Verwijzings Register (EVR)

Het CIS bewaart, naast normale schademeldingen voor de verzekeringsmaatschappijen, gegevens over de zogenaamde 'waarschuwingslijst'. Deze lijst bevat gegevens van verzekerden die fraude pleegden of dat hebben geprobeerd. Ook wie bij de aanvraag van een verzekering een eerder verzekeringsprobleem of strafrechtelijk verleden heeft verzwegen, komt op deze lijst.

Hoe lang blijven mijn gegevens geregistreerd?

De speciale melding in het EVR blijft acht jaar zichtbaar.

Zijn mijn gegevens geregistreerd en zo ja welke gegevens?

Je verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur meldt op het schadeaangifteformulier of in een afzonderlijke brief dat je gegevens geregistreerd gaan worden. Het CIS kan u op jouw verzoek schriftelijk meedelen wat er geregistreerd staat. Je vraagt daarvoor bij het secretariaat van het CIS jouw geregistreerde gegevens op. Hiervoor betaal je een bedrag van € 4,50 voor administratie. Van het CIS ontvang je dan een overzicht van jouw registratie met daarbij informatie over wat je verder kunt doen.

Ik ben het niet eens met de registratie. Wat nu?

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kun je aan het CIS vragen die gegevens te laten wijzigen. Je moet daar wel een goede onderbouwing bij geven. Dus waarom je vindt dat het niet klopt. Het CIS bemiddelt vervolgens door jouw onderbouwde verzoek door te sturen naar de verzekeringsmaatschappij die de gegevens had aangeleverd.

Meer weten?

Bezoek dan de website van het CIS.