Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Groene zorginkoop

Als zorgverzekeraar zijn we een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Hierbij hebben we een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat iedereen die bij ons verzekerd is binnen een redelijke tijd en reisafstand zorg uit het basispakket moet kunnen krijgen. Om te voldoen aan deze zorgplicht kopen zorgverzekeraars zorg in: we maken met zorgaanbieders afspraken over de hoeveelheid zorg die ze mogen leveren en tegen welke prijs.
Sfeerbeeld

De zorg die ‘onze’ zorgaanbieder bieden, valt onder gecontracteerde zorg. We hebben niet met elke zorgaanbieder in Nederland een contract: deze zorg valt onder ongecontracteerde zorg.

Bij het inkopen van zorg hebben we leidende principes: zaken die we belangrijk vinden en leidend zijn in de keuze welke zorgaanbieder we wel, en niet contracteren, en welke voorwaarden we in de zorgovereenkomsten opnemen. Dit zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Regionale Samenwerking, Positieve Gezondheid en Duurzaamheid.

Wat heeft duurzaamheid met zorg te maken?

De zorgsector is verantwoordelijk voor 6-8% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om ervoor te zorgen dat Nederland zijn klimaatdoelen haalt, moet de zorgsector hard aan de slag; om haar impact op klimaatverandering en milieuvervuiling te verminderen. Daarnaast is het voor de toegang en betaalbaarheid van de zorg belangrijk dat klimaatverandering en milieuvervuiling zo veel mogelijk beperkt worden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat klimaatverandering mensen ziek maakt: allergieën, een verslechterde luchtkwaliteit en meer gevallen van huidkanker. Hierdoor is er nog meer zorg nodig, waardoor de zorgkosten verder oplopen en de werkdruk in de zorg stijgt. Het is dus belangrijk dat de zorgsector aan de slag gaat met duurzaamheid. Wij als Zorg en Zekerheid doen dat zowel via onze eigen bedrijfsvoering als het vergroenen van onze zorginkoop.

Hoe geven wij invulling aan groene zorginkoop?

Wij zijn in ZN-verband aangesloten bij de Green Deal Zorg 3.0. Daarin beloven we ons in te zetten voor een duurzamere zorgsector. Daarnaast werken we via de brancheorganisatie (ZN) samen aan het verduurzamen van de zorgsector.

Zelf onderzoeken onze zorginkopers hoe zij groene zorg kunnen stimuleren in het veld en hoe we onze zorginkoop kunnen vergroenen. Een goed voorbeeld is het project rondom slim incontinentiemateriaal. In het zorginkoopbeleid 2024 verwachten we met de eerste uitkomsten te komen.