Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Groene zorginkoop

Als zorgverzekeraar zijn we een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Hierbij hebben we een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat iedereen die bij ons verzekerd is binnen een redelijke tijd en reisafstand zorg uit het basispakket moet kunnen krijgen. Om te voldoen aan deze zorgplicht kopen we zorg in: we maken met zorgaanbieders afspraken over de hoeveelheid zorg die ze mogen leveren en tegen welke prijs. Duurzaamheid speelt hierbij een centrale rol.
Sfeerbeeld

De zorg die ‘onze’ zorgaanbieder bieden, valt onder gecontracteerde zorg. We hebben niet met elke zorgaanbieder in Nederland een contract: deze zorg valt onder ongecontracteerde zorg.

Bij het inkopen van zorg hebben we leidende principes: zaken die we belangrijk vinden en leidend zijn in de keuze welke zorgaanbieder we wel, en niet contracteren, en welke voorwaarden we in de zorgovereenkomsten opnemen. Dit zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Regionale Samenwerking, Positieve Gezondheid en Duurzaamheid.

Wat heeft duurzaamheid met zorg te maken?

De zorgsector is verantwoordelijk voor 6-8% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om ervoor te zorgen dat Nederland zijn klimaatdoelen haalt, moet de zorgsector hard aan de slag; om haar impact op klimaatverandering en milieuvervuiling te verminderen. Daarnaast is het voor de toegang en betaalbaarheid van de zorg belangrijk dat klimaatverandering en milieuvervuiling zo veel mogelijk beperkt worden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat klimaatverandering mensen ziek maakt: allergieën, een verslechterde luchtkwaliteit en meer gevallen van huidkanker. Hierdoor is er nog meer zorg nodig, waardoor de zorgkosten verder oplopen en de werkdruk in de zorg stijgt. Het is dus belangrijk dat de zorgsector aan de slag gaat met duurzaamheid. Wij als Zorg en Zekerheid doen dat zowel via onze eigen bedrijfsvoering, onze beleggingen als het vergroenen van onze zorginkoop.

Hoe geven wij invulling aan groene zorginkoop?

Wij zijn zowel in ZN-verband als zelfstandig aangesloten bij de Green Deal Zorg 3.0. Daarin beloven we ons in te zetten voor een duurzamere zorgsector. Daarnaast werken we via de brancheorganisatie (ZN) samen aan het verduurzamen van de zorgsector.

Zorg en Zekerheid stuurt bij de inkoop van zorg nadrukkelijk op duurzaamheid. Resultaat daarvan is beperking van CO2-uitstoot en van de hoeveelheid ziekenhuisafval. Een mooi voorbeeld is Alrijne ziekenhuis: mensen hoeven voor bepaalde behandelingen niet meer naar het ziekenhuis, wat parkeergeld, afval en CO2-uitstoot bespaart. Diverse e-healthtoepassingen, zoals telemonitoring en beeldbellen zorgen voor minder afval en CO2-uitstoot, want minder kilometers. Een ander voorbeeld is dat op de spoedpost van Alrijne en het Spaarne Gasthuis voor eenvoudige botbreuken geen gips meer wordt aangebracht. Patiënten mogen met een brace thuis werken aan hun herstel, met behulp van een app.

Milieuthermometer

Zorg en Zekerheid stimuleert zorgorganisaties zich aan te sluiten bij de Milieuthermometer. Het LUMC, het Spaarne Gasthuis en WIJdezorg zijn alle drie in het bezit van het zilveren Milieukeurmerk. Alrijne is al jaren de trotse bezitter van de Gouden Milieuthermometer. Brons in onze regio zijn ’s Heeren Loo en Zorgpartners. Andere zorgorganisaties waar Zorg en Zekerheid mee samenwerkt, doen weliswaar nog niet mee aan de Milieuthermometer maar zetten ook mooie stappen op het vlak van duurzaamheid. Zo stoot Marente inmiddels fors minder CO2 uit, schijnt op alle locaties LED-verlichting en zijn er warmtepompen geïnstalleerd.

Onze zorginkopers onderzoeken voortdurend hoe zij groene zorg kunnen stimuleren in het veld en hoe we onze zorginkoop verder kunnen vergroenen. Hierbij werken ze samen met onze programmaleider Duurzaamheid.