Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Orthopedie in Amstelland: niet naar het ziekenhuis bij rug- en knieklachten

Nieuws
Rugpijn of knieklachten? Sommige huisartsen verwijzen patiënten met orthopedieklachten snel door naar het ziekenhuis. In elk geval voor een röntgenfoto en soms voor een consult bij de orthopeed. In Amstelland doen ze het anders. Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten hebben voor de vijf meest voorkomende orthopedieklachten een nieuwe aanpak ontwikkeld. Zorg en Zekerheid zorgde voor de financiering. Het resultaat: patiënten krijgen betere zorg dicht bij huis, hebben zelf een rol in de behandeling en een ziekenhuisbezoek is vaak niet nodig.
Met verschillende zorgprofessionals in één pand gevestigd zijn, heeft veel voordelen. Voor patiënten, omdat alle zorg snel en dicht bij huis plaatsvindt, maar ook voor huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. 'Mooi is dat we van elkaar leren en inmiddels goed weten waar we elkaar kunnen aanvullen. Voor iedere patiënt kijken we samen gericht wat de beste behandeling is. Vanuit deze gedachte zijn we in 2017 dit orthopedieproject gestart', zegt Myra de Jong, manager van Gezondheidscentrum De Marne.
Sfeerbeeld

Wetenschappelijk onderbouwd

In Amstelveen is de vergrijzing sterker dan in andere Nederlandse steden. Huisarts Bianca van Kralingen beaamt dat. 'We zien als huisartsen dat onze patiënten ouder worden. Bepaalde orthopedieklachten komen daardoor bij ons dus in verhouding vaker voor. Vanuit landelijke NIVEL-cijfers weten we dat het om de knie, heup, schouder, nek en rug gaat. Daarna hebben we gekeken naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. En naar de spiegelinformatie die we van Zorg en Zekerheid ontvangen.'

Op basis van die spiegelinformatie waren opvallende verschillen te zien tussen huisartsen onderling. De een verwijst meer patiënten naar het ziekenhuis dan de ander. Soms gebeurde de doorverwijzing op eigen initiatief, omdat men te weinig kennis van de klacht had. Maar soms ook omdat de patiënt er nadrukkelijk om vroeg. Andere huisartsen overlegden juist weer vaker met een fysiotherapeut of apotheker.

Deze verschillen vormden de aanleiding om vijf wetenschappelijk onderbouwde zorgprogramma’s te ontwikkelen, inclusief betrouwbare meetinstrumenten om risicofactoren per patiënt in kaart te brengen. Zo komen alleen de patiënten met ernstige klachten terecht in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek of behandeling. De plannen zijn besproken met Zorg en Zekerheid die de financiering hiervan mogelijk maakt. Na een succesvolle pilot is deze behandelwijze nu in de hele regio Amstelland beschikbaar.

Persoonlijk en effectief

Alle betrokken zorgprofessionals volgen eerst een scholing, zodat iedereen hetzelfde kennisniveau heeft. Apotheker Annemie de Koning was er vanaf de start bij. ''We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: onze patiënten sneller en beter behandelen. De vijf zorgprogramma’s met meetinstrumenten helpen ons om risico’s goed in te kunnen schatten: soms is een injectie of operatie nodig, maar vaak ook niet. Bij iedere patiënt kijken we samen wie welk deel van de behandeling uit het zorgprogramma uitvoert. Daarnaast overleggen we op vaste momenten hoe het verloop van de klachten is. Onze patiënten ervaren deze nieuwe aanpak als prettig, want het is persoonlijk en effectief.'

Bijzonder is dat patiënten zelf een nadrukkelijke rol krijgen in de nieuwe aanpak. 'Die rol is voor iedere patiënt anders', legt Myra de Jong uit. 'We kijken niet alleen naar de klacht maar vooral naar de patiënt: hoe staat hij of zij in het leven? Het advies is vaak om, naast de behandeling, ook meer te gaan bewegen. Als dat lastig is voor patiënten bieden we een mooie oplossing: de beweegtuin bij ons gezondheidscentrum. Andere patiënten krijgen een oefenprogramma dat ze eerst bij de fysiotherapeut en thuis uitvoeren en later zelfstandig. Door zelf actief betrokken te zijn bij het herstel, zijn mensen vaak ook sneller van hun klachten af. En dat is natuurlijk extra prettig.'

Het zorgprogramma Orthopedie is, na de succesvolle proef in gezondheidscentrum De Marne en Bankras, nu beschikbaar in de gehele regio Amstelland. En niet alleen voor mensen die bij Zorg en Zekerheid zijn verzekerd. Vraag je huisarts of fysiotherapeut om meer informatie.