Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Duurzaam nieuws van Zorg en Zekerheid

Persbericht
De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft voor de achtste keer het beleggingsbeleid van de grootste, in Nederland actieve, verzekeringsgroepen beoordeeld. Zorg en Zekerheid verbeterde zijn beleid in relatief korte tijd aanzienlijk: we stegen met 24 punten, vooral op de thema’s arbeidsrechten, gezondheid, natuur en wapens. Ook hebben we goed nieuws op het gebied van onze duurzame bedrijfsvoering. Want duurzaamheid gaat verder dan duurzaam beleggen.

Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk om duurzaam te beleggen. Dat is niet eenvoudig te realiseren, onder andere omdat wij beleggen via fondsen van externe vermogensbeheerders. Ook zijn wij een relatief kleine zorgverzekeraar, met in verhouding een kleiner vermogen.

Desondanks proberen we zo duurzaam mogelijk te beleggen. Dat doen we bijvoorbeeld door actief bedrijven uit te sluiten en niet te investeren in organisaties die schade toebrengen aan mensen, natuur en milieu. Ook spreidt Zorg en Zekerheid zijn beleggingen over veel bedrijven, landen en sectoren. Hiermee realiseren we met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement. En dragen we bij aan een betaalbare premie voor onze verzekerden.

Meer dan duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is niet het enige wat Zorg en Zekerheid doet om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze maatschappelijke rol sluit aan op de 17 VN Sustainable Development Goals. Wij kiezen voor concrete activiteiten op de SDG's die bij ons als regionale zorgverzekeraar passen (SDG 1 en 3) en die we belangrijk vinden (SDG 7, 13, 14 en 15). Ook investeren we als werkgever in waardig werk en economische groei (SDG 8).

De kernactiviteiten van Zorg en Zekerheid passen het meest bij SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn, en SDG 1: Einde aan armoede. Dit uit zich bijvoorbeeld in ons inkoopbeleid, waarmee we goede en betaalbare zorg in de buurt garanderen. En mensen helpen de gezondste versie van zichzelf te worden.

Ook de gezonde initiatieven die we vanuit de Stichting Zorg en Zekerheid ondersteunen, passen hierbij. Hetzelfde geldt voor het investeren in de financiële gezondheid van onze verzekerden (financieel meedoen, als onderdeel van Positieve Gezondheid). Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van gemeentepolissen aan mensen die dat nodig hebben. En door samen met gemeenten vroegsignalering en schuldhulp op te zetten. Meer informatie vind je op onze themapagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzame bedrijfsvoering

Via ons beleggingsbeleid en onze interne bedrijfsvoering dragen wij bij aan SDG 7, 13, 14 en 15. Dat doen we bijvoorbeeld door minder te printen en vaker op de fiets naar het werk te komen. SDG 8, Waardig werk en economische groei, komt ten slotte tot uitdrukking in ons personeelsbeleid. We helpen medewerkers graag de gezondste versie van zichzelf te worden. Als werkgever investeren we niet alleen in hun gezondheid en vitaliteit, maar ook in hun ontwikkeling.

In onze film vertellen we meer over onze duurzame bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld dat ons gebouw in Leiden nu al een Label A heeft en hoe we dat doen. Heb je tips op het gebied van duurzaamheid? Mail ons dan via communicatie@zorgenzekerheid.nl