Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Jaarverslag 2023: investeren in regionale samenwerking loont!

Persbericht
Zorg en Zekerheid heeft al bijna 200 jaar een stabiele koers: ervoor zorgen dat onze verzekerden toegang hebben tot goede zorg, preventie en hulp in de buurt. Dat doen we samen met regionale zorgverleners, gemeenten, werkgevers en andere partners. Zo dragen we bij aan de gezondheid van onze verzekerden en van onze regio’s: Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden. Ook in 2024 blijven we trouw aan deze koers. “Dit de beste garantie om verzekerd te blijven van goede zorg en een betaalbare premie”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten.
Sfeerbeeld

Zorg en Zekerheid gelooft al jaren in de kracht van de regio. “Andere zorgverzekeraars vragen ons geregeld hoe wij de samenwerking tussen zorgverleners in de wijk zo snel van de grond hebben gekregen”, vertelt Ton van Houten. “Dit is een belangrijk speerpunt uit het Integraal Zorgakkoord. Dan antwoord ik dat Zorg en Zekerheid al jaren investeert in de regio en in de wijk. Daardoor hoeft de huisarts niet meer elke patiënt zelf te behandelen. De apotheker, fysiotherapeut, wijkzorg en het sociale domein helpen mee.”

Toekomstbestendige zorg

Regionale samenwerking maakt de zorg toekomstbestendig, meent Van Houten. “In 2023 lanceerden wijkzorgorganisaties in Voorschoten en Amstelveen, met onze hulp, één loket voor huisartsen en patiënten. De verschillende organisaties regelen samen de zorg, maken afspraken met elkaar en werken als collega’s samen, zonder concurrentie. Ziekenhuizen innoveren en werken volop samen met andere zorgverleners. Hierdoor vindt steeds meer zorg buiten het ziekenhuis plaats en wordt de zorg steeds ‘groener’. De basis hiervoor is een meerjarige afspraak met Zorg en Zekerheid, waardoor er financiële zekerheid is voor innovatie en duurzaamheid. Daarom hebben we ze niet alleen met alle ziekenhuizen in onze regio. Ook met wijkzorg, huisartsen, apotheken en onlangs met fysiotherapeuten.”

Dienstverlening

In 2023 kozen onze verzekerden bewust voor digitale dienstverlening: ze regelen zelf hun verzekeringszaken en vinden snel antwoorden op hun vragen via onze app en website. “Dat blijkt ook uit de mooie 8,3 die Zorg en Zekerheid van verzekerden krijgt op platform Independer”, vertelt bestuurslid Henk Gerla trots. “Verzekerden weten ook vaker de weg te vinden naar ons Team Zorgadvies en Bemiddeling. Zij wisten in 2023 72.480 wachtdagen te besparen, wat neerkomt op 77 wachtdagen per bemiddeling. Verder kiezen onze verzekerden steeds meer voor online zorg. Zo worden ze sneller geholpen en kunnen ze zelf hun gezondheid in de gaten houden. Daardoor krijgen zorgverleners meer tijd voor patiënten die wel zorg op de praktijk of in het ziekenhuis nodig hebben.”

Gezonde buurt

Zorg en Zekerheid wil graag zijn bijdrage leveren aan een gezonde buurt en daarmee concreet inhoud geven aan duurzaamheid. Daarnaast vraagt wetgeving steeds meer onze aandacht. Ook willen we graag voldoen aan de verwachting van onze verzekerden en medewerkers. Als Zorg en Zekerheid pakken we deze uitdaging nadrukkelijk op, bijvoorbeeld via ons inkoopbeleid, eigen bedrijfsvoering, beleggings- en duurzaamheidsbeleid: we willen de negatieve impact zoveel mogelijk verkleinen. Daar waar we kansen zien, dragen we positief bij aan onze omgeving en dus aan een gezonde buurt. Dat doen we ook via de Stichting Zorg en Zekerheid.

Vooruitblik

Het jaar 2023 werd afgesloten met een omzet van € 1.646 miljoen (exclusief Wlz) en een financieel resultaat van € 40 miljoen positief. “Hierdoor hebben we wederom reserves kunnen inzetten om de premie, die onze verzekerden in 2024 moeten betalen, te verlagen”, vervolgt Henk Gerla.

Ook in 2024 blijft Zorg en Zekerheid inzetten op toegang tot goede zorg, hulp en preventie in de buurt. Blijven we investeren in regionale samenwerking. Zo werken we aan toekomstbestendige zorg en een gezonde buurt. “Dat kunnen we echter niet alleen”, besluit Ton van Houten. “Het is van essentieel belang dat gemeenten structureel kunnen rekenen op meer financiële steun vanuit de overheid. Onze oproep aan het nieuwe kabinet blijft daarom: kijk breed of een vraagstuk écht zorg betreft, of eigenlijk welzijn, inkomen, onderwijs of milieu. Geef deze brede samenwerking een boost door minimaal een miljard uit de zorg in het gemeentefonds te stoppen. Bijkomend voordeel: we besparen zo’n 5 tot 10 procent op de zorgkosten. Dat bewijst onze jarenlange investering in Welzijn op Recept, waarbij mensen hulp krijgen uit het sociale domein.”

Ons jaarverslag 2023 is te vinden via deze link.