Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Sfeerbeeld

Stichting Zorg en Zekerheid

Stichting Zorg en Zekerheid steunt projecten die de samenleving gezonder maken. De ANBI-status garandeert dat het vermogen uitsluitend wordt besteed ten behoeve van het algemeen belang: de verbetering van de gezondheidszorg in de meest brede zin. De focus van de stichting ligt op informele zorg, preventie, duurzaamheid en educatie. Dankzij de Stichting Zorg en Zekerheid krijgen projecten die niet via de reguliere weg kunnen worden gefinancierd een kans.
Zo wordt jouw buurt gezonder en helpen wij jou de gezondste versie van jezelf te worden. Wil je met jouw vereniging of stichting een aanvraag doen?
Hieronder lees je meer over de voorwaarden en de procedure.
Sfeerbeeld

Stichting Zorg en Zekerheid ondersteunt JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst om kinderen gezond te laten opgroeien.

Sfeerbeeld

Ook lokale basketbal communities,
waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen, krijgen hulp van de Stichting Zorg en Zekerheid.

Sfeerbeeld

De Stichting Zorg en Zekerheid werkt samen met organisaties die patiënten en hun gezin begeleiden bij het omgaan met een ziekte als kanker of dementie.

Subsidie aanvragen in 4 stappen

  1. Check of je aanvraag in aanmerking komt voor subsidie.
  2. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met het projectplan, kostenbegroting en inschrijving in het UBO-register in pdf-formaat via de mail in.
  3. De Raad van Bestuur van Stichting Zorg en Zekerheid beslist over de toekenning van de aangevraagde subsidie.
  4. Je ontvangt bericht of subsidie is toegekend of afgewezen.
Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: stichting@zorgenzekerheid.nl.

De thema’s waarop onze stichting zich focust zijn onder meer:

  • Fitheid en conditie
  • Mentaal welbevinden
  • Sociaal meedoen
  • Financieel meedoen
  • Duurzaamheid
Sfeerbeeld