Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Verzekerd van regionale kracht in 2023 

Persbericht
Ook Zorg en Zekerheid krijgt in 2023 te maken met meer vraag naar zorg en hogere lonen voor zorgpersoneel. Deze extra kosten zullen we met zijn allen moeten betalen vanuit de premie. Toch meent Zorg en Zekerheid voor 2023 een goede startpositie te hebben. “Dankzij het Integraal Zorgakkoord ligt de nadruk op regionale samenwerking”, stelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Die regionale kracht zit al bijna 200 jaar in onze genen. Hier is de infrastructuur van samenwerkende gemeenten, zorgorganisaties, zorgverzekeraar en zorgkantoor al aanwezig. Daar kunnen en moeten we in 2023 samen aan verder bouwen. Zo blijven mensen ook in 2023 verzekerd van passende zorg en preventie en blijft de premie betaalbaar.” De regionale zorgverzekeraar kan in 2023 wederom een deel van zijn reserves inzetten. “Daarmee ligt de prijsstijging van onze meest gekozen Zorg Zeker polis net onder de raming van het Ministerie van VWS.”
Sfeerbeeld

Zorg en Zekerheid is blij met het Integraal Zorgakkoord dat in september werd gesloten. “Over de hele zorglinie worden lastige en acute knelpunten benoemd”, zegt Ton van Houten. “Alle zorgpartijen moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en de beweging naar preventie en passende zorg vormgeven. Wij hebben als zorgverzekeraar te maken met dezelfde problematiek als waarmee gemeenten en zorgaanbieders worstelen. De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol. Daar hebben wij al 200 jaar goede ervaringen mee.”

Passende zorg in de buurt

Zorg en Zekerheid stimuleert ziekenhuizen en huisartsen de zorg anders te organiseren. “De afspraken die Zorg en Zekerheid dit jaar met Alrijne heeft gemaakt, zorgen ervoor dat mensen hun ziekenhuiszorg, zoals chemotherapie, deels ook thuis kunnen krijgen”, vult bestuurslid Henk Gerla aan. “Dat kan ook via het project Stevit, waarbij mensen via het ziekenhuis thuismeettools krijgen. De gegevens gaan naar de huisarts, die zorg kan bieden als dat nodig is. Een ander voorbeeld is de meerjarige samenwerking tussen Zorg en Zekerheid en thuiszorgorganisaties ActiVite en Marente. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst de zorg beschikbaar en betaalbaar houden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de onplanbare nachtzorg.”

Zorg en Zekerheid zet zich ook op andere manieren in om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden. Zo zijn voor 2022 extra afspraken gemaakt met een groot zelfstandig behandelcentrum. “Via ons team Zorgbemiddeling en Advies blijven we onze verzekerden helpen. Onze zorgadviseurs kennen de situatie en de zorgprofessionals in de buurt goed. Zij kunnen voorkomen dat mensen onverantwoord lang op zorg moeten wachten.”

Samenwerking met gemeenten

Al jaren investeert Zorg en Zekerheid actief in het voorkomen van zorg. “Het kabinet laat via het IZA zien gehoor te geven aan onze oproep om minimaal 1% van het zorggeld te investeren in preventie”, zegt lid Raad van Bestuur Henk Gerla. “Zorg en Zekerheid blijft intensief samenwerken met ‘onze’ gemeenten. Samen kijken we bijvoorbeeld of mensen die bij de huisarts komen, ondersteund kunnen worden vanuit het welzijnsdomein. Welzijn op Recept is inmiddels in elke Zorg en Zekerheid-gemeente beschikbaar. Ook maken we met diverse gemeenten afspraken over wonen en zorg. Die investering gaat verder dan geld, zoals ons meerjarig partnerschap met JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst bewijst. Met kennis en kunde helpen we gemeenten op een duurzame manier.”

Premie voor 2023

De overheid probeert per 1 januari 2023 te komen tot een gerichtere verdeling van budgetten, voor zowel chronisch zieke als gezonde mensen. Ook is aangekondigd dat de zorgtoeslag fors stijgt. Dit alles heeft tot gevolg dat sommige verzekerden in 2023 te maken krijgen met grotere premiestijgingen dan andere verzekerden.

“De prijs van onze meest gekozen verzekering, de Zorg Zeker polis, stijgt met € 10,10”, vervolgt Henk Gerla. “Dit ligt net onder de stijging van € 11 die het Ministerie van VWS dit najaar voorspelde. Hierin is uit de reserves een bedrag van in totaal bijna € 20 miljoen verwerkt.”

Geen winstoogmerk

Zorg en Zekerheid is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. “Jaarlijks stellen wij in het najaar de premie vast”, sluit Henk Gerla af. “Daarbij gaan wij uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. Vallen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht? Dan vloeit dat geld terug naar de zorg en naar onze verzekerden, via de premie.”

“2023 wordt voor veel mensen een duur jaar, met hoge energiekosten en inflatie. Daarom zet Zorg en Zekerheid ook nu een zo groot mogelijk deel van onze reserves in. Zo lossen wij onze belofte in om zorg en preventie in de buurt toegankelijk en betaalbaar te houden.”