Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Ledenraad

Onze Ledenraad vertegenwoordigt de belangen van onze verzekerden op onafhankelijke wijze. Deze raad kijkt naar de bedrijfsvoering van Zorg en Zekerheid en gaat hierover met ons in gesprek.

Wat is de Ledenraad?

De Ledenraad is het hoogste orgaan van Zorg en Zekerheid. De 22 leden komen vier keer per jaar bijeen. Dan vergaderen zij met de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over de bedrijfsvoering van Zorg en Zekerheid.

Bevoegdheden en taken

De leden van de Ledenraad zijn een klankbord. Ze toetsen of de bedrijfskoers juist is en ze hebben beslissingsbevoegdheid. De Ledenraad voert verschillende taken uit die zijn vastgelegd in de statuten van Zorg en Zekerheid:

  • Vaststellen van de jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening en toelichting).
  • Vaststellen en wijzigen van statuten en huishoudelijk regelement.
  • Benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen.
  • Mede -vaststellen van de hoogte van de premie.
  • Instemmen met de polisvoorwaarden van de basis- en de aanvullende verzekering.

Solliciteren voor onze Ledenraad?

Ben jij ouder dan 18 jaar? Dan kun je solliciteren voor onze Ledenraad. De Ledenraad en de Raad van Bestuur bekijken je sollicitatie. We streven naar een evenwichtige verdeling. Leden van de Ledenraad worden voor vier jaar benoemd. Zij zijn maximaal twee keer herbenoembaar.

Als er nieuwe leden nodig zijn, laten we jou dit weten via een oproep in ons geZZond Magazine en op onze website. Kun je niet wachten om met ons mee te denken? Meld je dan aan voor ons Klantenpanel!

Zo houden wij u op de hoogte

In elke uitgave van ons geZZond Magazine (drie keer per jaar) kunt u lezen waar de leden zich mee bezig houden en welke adviezen zij uitbrengen. Ook in onze verzekerden nieuwsbrief komen zij aan het woord.

Contact

Wil je een vraag stellen aan de Ledenraad? Of heb je een opmerking? Stuur dan een e-mail naar Noortje van Glabbeek, bestuurssecretaris van Zorg en Zekerheid.