Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Vereniging van kwaliteitszorgverzekeraars

Zorg en Zekerheid zet zich al jaren samen met zorgverzekeraars Salland en ONVZ in voor keuzevrijheid, persoonlijke betrokkenheid en samenwerking in de zorg. Dit doen we onder de naam Vereniging van Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ).

Zorg en Zekerheid zet zich al jaren samen met zorgverzekeraars Salland en ONVZ in voor keuzevrijheid, persoonlijke betrokkenheid en samenwerking in de zorg. Dit doen we onder de naam Vereniging van Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ).

Zorg zonder financiële drempels

Het sociale uitgangspunt van de VRZ is: ‘algemene toegankelijkheid van de zorg zonder financiële drempels’. Het mag niet zo zijn dat sommige mensen wel zorg krijgen en anderen niet.

Keuzevrijheid
De VRZ vindt dat het zorgstelsel beter werkt als er voldoende zorgverzekeraars zijn. Zo houden zorgverzekeraars elkaar scherp en garanderen wij allemaal de best mogelijke zorg voor de beste prijs. Toegankelijk voor iedereen, persoonlijk en kleinschalig, met focus op de regio. Op deze manier heb jij écht iets te kiezen.

Persoonlijke betrokkenheid
Salland, ONVZ en Zorg en Zekerheid zijn kleinere, zelfstandige zorgverzekeraars. Dit maakt ons daadkrachtig en wendbaar. Hierdoor spelen wij snel en gericht in op specifieke wensen.

Intensieve samenwerking
VRZ staat voor kwalitatieve zorg voor iedereen. De prijs is daarbij slechts één voorwaarde. Gesprekken met zorgprofessionals én verzekerden is net zo belangrijk. Wij gaan niet op de stoel van artsen en andere zorgprofessionals zitten. Wel praten we met elkaar over wat onze verzekerden van hen verwachten. Elk vanuit onze eigen discipline werken we zo aan betaalbaarheid, innovatie en kwaliteit.

Speerpunten

Speerpunten waar de VRZ Zorgverzekeraars zich hard voor maken, zijn:

Behoud van solidariteit
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Dit vraagt om betaalbare zorgkosten voor iedereen. Eén van de mogelijkheden is beperking van het verplichte én vrijwillige eigen risico. Ook moeten we ervoor waken dat de nominale premie verder oploopt.  

(Boven) Regionale samenwerking
VRZ werkt ook intensief samen met gemeenten, GGD’s, het sociale domein en zorgkantoren, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en ouderenzorg.

De kracht van ons zorgstelsel benadrukken
Er is veel onduidelijkheid over de hoeveelheid polissen die zorgverzekeraars aanbieden. Daarom pleit de VRZ voor afschaffing van de budgetpolis. Hiermee  kun je niet in ieder ziekenhuis terecht. Dit soort polissen vormt een gevaar voor de solidariteit binnen het zorgstelsel. Ook zijn wij voor afschaffing van de misleidende kloonpolis. Kloonpolissen zijn identieke polissen met andere namen en premies. Ze maken het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk voor jou. Verder zijn wij een voorstander van vooraf vastgestelde bedragen per behandeling in het ziekenhuis. Dit zorgt voor meer transparantie en voor vertrouwen in ons zorgstelsel.

Behoud van keuzevrijheid
We willen dat iedereen kan kiezen voor een zorgverzekeraar die bij hem of haar past. Hiervoor zijn verschillende zorgverzekeraars nodig: grote, kleine, landelijke en regionale.

Over deze onderwerpen is de VRZ voortdurend in gesprek met onder andere beleidsmakers en Kamerleden. Daarmee geven Salland, Zorg en Zekerheid en ONVZ Zorgverzekeraars ook in de komende jaren vorm aan een onderscheidende positie in de markt.

Verder lezen