Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Declareren voor uw cliënt

Wil je als bewindvoerder de facturen van jouw cliënt declareren? Vul dan het formulier zo volledig mogelijk in en voeg de factuur toe. Let op: wij gebruiken het IBAN dat op het moment van declareren bij ons bekend is op de polis van de verzekerde.


Bekijk hier de formulieren van het schuldhulpverleningstraject