Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Uw voordelen

Wij kunnen een aantrekkelijke collectiviteitskorting bieden aan u en uw werknemers.

Alle kortingsmogelijkheden op een rij

  • Korting op de aanvullende verzekeringen (m.u.v. AV-Gemak Regio, AV-Gemak en Module Buitenland)
  • Korting bij vooruitbetaling van de premie: 1,5% bij jaarbetaling | 0,75% bij halfjaarbetaling
  • De kortingen gelden voor het hele gezin!

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie en krijgen het hoogste aanvullende pakket van de ouders bij wie ze op de polis staan.

Basisverzekering

Wij bieden drie basisverzekeringen aan: de Zorg Zeker Polis, de Zorg Vrij Polis en de Zorg Gemak Polis. Hiermee heeft uw werknemer recht op alle wettelijk verplichte zorg.

Zorg Zeker Polis

De Zorg Zeker Polis is een naturapolis waarbij de zorg zoveel mogelijk in natura wordt geregeld. De factuur van de zorgverlener gaat rechtstreeks naar Zorg en Zekerheid. Uw werknemers hoeven dus niets voor te schieten. Als uw werknemer naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, vergoeden wij de zorgkosten voor 100%. Gaat de verzekerde toch liever naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt hij 80% van de kosten vergoed (wijkverpleging 75%).

Zorg Vrij Polis

De Zorg Vrij Polis een combinatiepolis. Zorg wordt zowel vergoed op basis van restitutie als natura.

  • Vergoeding op basis van restitutie betekent dat de verzekerde een factuur krijgt voor zorg die is ontvangen en deze bij ons declareert
  • Vergoeding op basis van natura betekent dat de zorgverlener direct bij Zorg en Zekerheid declareert op basis van een zorgcontract met ons

Wat wordt vergoed?

Vanuit de basisverzekering is er vergoeding voor bijvoorbeeld de huisarts, ziekenhuis, geneesmiddelen, ziekenvervoer, verloskundige zorg en kraamzorg. Voor de meeste zorgsoorten maakt het niet uit of de zorgverlener die de verzekerde bezoekt, wel of geen contract met ons heeft. De verzekerde heeft recht op 100% vergoeding van de kosten, als de kosten niet buitensporig hoog zijn. Hierbij kijken we naar wat vergelijkbare zorgverleners voor een bepaalde behandeling in Nederland in rekening brengen.

Alleen als de verzekerde naar een niet-gecontacteerde zorgverlener gaat voor wijkverpleging of GGZ, betaalt hij/zij mogelijk zelf een deel van de factuur. Voor deze zorgsoorten is er namelijk recht op zorg in natura. De verzekerde ontvangt een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Voor niet-gecontracteerde wijkverpleging is de vergoeding maximaal 75% van het in de markt gebruikelijke tarief en voor niet-gecontracteerde GGZ 80% van het in de markt gebruikelijke tarief.

Zorg Gemak Polis

De Zorg Gemak Polis is een online naturapolis. Alle verzekeringszaken worden online geregeld en alle betalingen gaan via automatische incasso. Voor deze basisverzekering is er geen collectieve korting.

Tandartsvergoeding

De meeste aanvullende verzekeringen hebben ook tandartsvergoeding. Hierdoor zijn deze pakketten extra voordelig. Een aparte tandartsverzekering is niet nodig.

Uniek: tandartsvergoeding delen

Zorg en Zekerheid biedt met het unieke product AV-Delen de mogelijkheid om niet gebruikte vergoedingen voor tandartskosten tegen een geringe premie over te hevelen naar de partner. Wat de een niet verbruikt, kan door de ander worden gebruikt.

Gespreid betalen eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,-. Zorgkosten die uit de basisverzekering worden vergoed vallen onder het eigen risico. Verzekerden kunnen het verplicht eigen risico bij ons in termijnen vooruit betalen. Gespreid betalen eigen risico noemen we dat.

Lees meer over het verplicht eigen risico vooruit betalen

Team Zorgadvies en Bemiddeling

Team Zorgadvies en Bemiddeling van Zorg en Zekerheid geeft persoonlijk en direct advies op het gebied van zorg en wachtlijstbemiddeling.

  • Werknemers kunnen kosteloos gebruik maken van de wachtlijstbemiddeling.
  • Onze gespecialiseerde medewerkers zijn telefonisch, via e-mail of via de website bereikbaar.
  • Team Zorgadvies en Bemiddeling helpt met een snellere toegang tot zorg.