Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Second opinion

Twijfel je over de diagnose die je hebt gekregen of over een behandeling? Je kunt een tweede mening vragen aan een onafhankelijke medisch specialist die in een andere instelling werkt. Dit noemen we ‘second opinion’.

Wil je een second opinion?

Bespreek jouw wens met de medisch specialist die je nu hebt. Deze geeft jou een verwijzing als het verzoek voor de second opinion medisch gegrond is. Een second opinion afspraak is een eenmalig consult. Je hebt vooraf geen toestemming van Zorg en Zekerheid nodig als dit consult in Nederland plaatsvindt.

De medisch specialist waar je op gesprek komt, geeft alleen een mening op basis van het dossier dat de oorspronkelijke instelling van jou heeft. Zorg er zelf voor dat een kopie van jouw medisch dossier wordt overgedragen aan de instelling waar de second opinion wordt gedaan. Soms wordt er nog aanvullend onderzoek gedaan om de tweede mening goed te kunnen vormen.

Met deze tweede mening ga je voor verdere behandeling terug naar de medisch specialist die je nu hebt. Bij een second opinion neemt de andere specialist de behandeling dus niet over.

De vergoeding van een second opinion valt onder Ziekenhuiszorg.

Wil je liever doorgaan met de behandeling bij een andere instelling? Bespreek dit dan met jouw huisarts, dit valt niet onder een second opinion.

Welke kosten zijn voor eigen rekening?

  • In sommige ziekenhuizen vragen ze een kleine vergoeding voor het uitdraaien van jouw medische dossier
  • Reis- en verblijfkosten