Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Wijkverpleging

Hier vindt u een overzicht belangrijke informatie voor uw beroepsgroep. Download overeenkomsten, bekijk het laatste nieuws en vind handige documenten en formulieren.
Sfeerbeeld

Inzet helpenden in de wijkverpleging tijdens de coronacrisis

Zorg en Zekerheid staat het inzetten van helpenden tijdens de coronacrisis in de wijkverpleging toe. De voorwaarden zijn te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De inzet van helpenden moet gemeld worden aan Zorg en Zekerheid door een mail te sturen naar: wijkverpleging@zorgenzekerheid.nl met vermelding van uw AGB-code. U krijg reactie met bevestiging van ontvangst.

Niet-gecontracteerde wijkverpleging

Heeft u geen contract met Zorg en Zekerheid? Onze verzekerden hebben voor zorg die vanaf 1 januari 2019 wordt gegeven vooraf toestemming nodig. Dit gebeurt via een aanvraagformulier. Let op! Wij adviseren u dringend om het aanvraagformulier niet-gecontracteerde wijkverpleging compleet ingevuld naar ons toe te sturen, zo spoedig mogelijk na startdatum van de zorg. Dit geldt ook voor een herindicatie. Indien onze verzekerde verpleging en verzorging ontvangt over een periode waarover wij geen voorafgaande toestemming hebben gegeven door middel van een machtiging, dan kan dit financiële gevolgen hebben voor de verzekerde. De verzekerde dient de nota zelf bij ons in.

Andere beroepsgroepen