Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

10

GeZZond 40 | maart 2017

mist en daarom ben ik nu zelf vrijwilliger bij

Eva en zet me in voor lotgenoten. Het is

fijn om andere jongeren in dezelfde positie

te helpen. Lotgenotencontact geeft je het

gevoel dat je niet alleen staat. Alleen dat al

kan helpen.’

Wilrieke: ‘Dat is wel wat we vaak horen van

jonge mantelzorgers: was er maar eens ie­

mand geweest die had gevraagd ‘hoe gaat

het nou met jou? Red je het wel? Kan ik

iets voor je doen?’ Professionals in de om­

geving van het kind hebben soms wel

door wat er speelt, maar weten niet altijd

hoe ze dit moeten aankaarten of wat ze

kunnen doen. Daar kan Eva een rol spelen

door enerzijds de bewustwording te ver­

groten en anderzijds leerkrachten, interne

begeleiders, maatschappelijk werkers, do­

centen en leerplichtambtenaren te onder­

steunen met tips en adviezen. Maar ook

andere mensen in de omgeving van het

kind kunnen ons vragen om advies of een

doorverwijzing naar een organisatie in hun

woonplaats.’

Tot slot benadrukt Wilrieke dat het al jong

hebben van mantelzorgtaken niet altijd tot

problemen hoeft te leiden. ‘Veel jongeren

komen er sterker uit en hebben vaardighe­

den ontwikkeld waar ze veel aan hebben.’

Ook met Sylvie is het gelukkig goed afgelo­

pen. ‘Inmiddels woon ik op mezelf en ben ik

druk bezig met studie en werk. Ik ben er

niet alleen maar slechter van geworden. Het

heeft me ook iets gebracht: sociale vaardig­

heden en duidelijkheid over wat ik wel en

niet wil in het leven.’

Ook hier kunt u terecht voor meer infor­

matie over mantelzorg en ondersteuning

van jonge mantelzorgers:

www.mezzo.nl

,

een landelijke vereniging voor iedereen die

zorgt voor een naaste.

www.facebook.com/

ikzorgvoor

Denkt u een jonge man­

telzorger te kennen die

wel een steuntje in de

rug kan gebruiken? Maar

weet u niet zo goed wat

te doen? Neem contact

op met de mensen van

mantelzorgorganisatie

Eva. Deze organisatie

heeft veel kennis en erva­

ring op het gebied van

mantelzorgondersteu­

ning en ondersteuning bij

zorg door vrijwilligers.

Eva richt zich primair op

Leiden, Leiderdorp,

Oegstgeest, Zoeter­

woude, Alphen aan den

Rijn en Nieuwkoop

(Vriendendienst), maar

gaat ook in op vragen

van andere organisaties

en gemeente(n). Eva

biedt advies en informa­

tie aan hulpvragers,

mantelzorgers, zorgvrij­

willigers en beroeps­

krachten en werkt samen

met organisaties zoals

het Centrum voor Jeugd

en Gezin, studio MOIO en

het jeugd- en jongeren­

werk in de regio, om jon­

ge mantelzorgers een

gezicht te geven.

Meer weten? Ga naar

www.wijzijneva.nl

.

Zorg en Zekerheid staat

achter de doelen van Eva

en ondersteunt deze or­

ganisatie waar mogelijk .

Eva helpt

mantelzorgers

‘Het is zo belangrijk om

gezien te worden’

* Sylvie is niet haar echte naam. Om privacy-redenen wil ze liever niet met haar echte naam in GeZZond.