Previous Page  16 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 20 Next Page
Page Background

16

GeZZond 40 | maart 2017

J

aarlijks komen er tienduizenden kinderen

bij een oogarts of orthoptist* terecht.

Moet ik vandaag gedruppeld worden? is

de eerste vraag waar veel kinderen mee

binnenkomen. Veel kinderen vinden het

oogdruppelen het spannendste onder­

deel van het oogheelkundig onderzoek.

Want de oogdruppels voelen niet fijn. En heb je net

een vervelende druppel in je ene oog gehad, moet

het vervolgens ook nog in het andere oog. Tijdens

het druppelen verzoekt de oogarts of orthoptist het

kind omhoog te kijken. Dat maakt het lastig de aan­

dacht ergens anders op te vestigen, want je kunt

niet wegkijken zoals bij een prik in de arm. De angst,

spanning en onzekerheid die kinderen tijdens het

oogdruppelen ervaren, zorgen ervoor dat de onder­

zoeken moeizamer verlopen én dat de uitkomsten

van onderzoeken minder betrouwbaar kunnen zijn.

Oogdruppelboekje

De specialisten van Bartiméus DiVA, een afdeling voor

diagnostiek van (zeldzame) visuele aandoeningen,

hebben in 2015 een praktisch hulpmiddel ontwikkeld

om de grootste angst en onzekerheid rondom het

druppelen bij jonge kinderen (tussen 4 en 12 jaar) weg

te nemen: het oogdruppelboekje. Dit past in het stre­

ven van Bartiméus om te investeren in kindgerichte

zorg. Zij hebben de jonge cliënten zélf gevraagd wat

ze precies spannend vinden tijdens de oog­

heelkundige onderzoeken en met een aantal

kinderen verder nagedacht hoe dit opge­

lost kan worden. De oogdruppelboekjes

zijn tijdens een presentatie vorig jaar ge­

ïntroduceerd en beschikbaar gesteld

voor alle orthoptisten* die dit willen

gebruiken.

Het oogdruppelboekje is een hulpmiddel

dat kinderen meer controle geeft over de

situatie. In het oogdruppelboekje kan het

kind aangeven hoe hij de druppels toege­

diend wil krijgen, bijvoorbeeld: wil hij bij

mama op schoot zitten? En wil het kind

zelf aftellen tot de druppel komt?

Daarnaast zijn er speciale kaarten

met tips voor ouders en zorgverleners

beschikbaar om kinderen op een

effectieve manier af te leiden en te

helpen ontspannen. Zowel het kind

als de arts profiteren van een beter

en sneller verloop van het onder­

zoek: voor het kind verloopt het

oogonderzoek een stuk fijner én,

minstens zo belangrijk, de uit­

komsten zijn veel betrouwbaarder

voor de arts.

Veel kinderen vinden oogdruppelen het spannendste onderdeel van

het oogheelkundig onderzoek. Bartiméus, een organisatie voor

mensen met een visuele beperking, wil de spanning verminderen,

met hulp van een ‘oogdruppelboekje’.

oogdruppelboekje

voor kinderen

Om stress en angst bij

oogonderzoek te verminderen

Ik wil het graag zo:

Oogdruppelboekje

“Zo wil ik dat”

Oogdruppelboekje van:

............................................................