Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Ledenraad staat achter nieuwe inkoopbeleid Zorg en Zekerheid

Persbericht
Zorg en Zekerheid zet samenwerking van zorg en welzijn in de buurt centraal in zijn nieuwe inkoopbeleid. Dit gebeurt mede op advies van de Ledenraad. “Hoewel onze verzekerden al jaren meepraten over ons beleid is deze rol sinds vorig jaar formeel vastgelegd”, vertelt divisiemanager Zorg Susanne Rutten. “Een goede zaak, want de Ledenraad biedt ons inzichten in wat er speelt bij onze verzekerden. Mede daarom is regionale samenwerking een speerpunt in ons nieuwe inkoopbeleid. Zo bewegen we samen naar de gezondste regio van Nederland.”
Sfeerbeeld

Vorig jaar trad een wijziging van de Zorgverzekeringswet in werking. Hiermee kunnen verzekerden onder andere invloed uitoefenen op het zorginkoopbeleid. Zorg en Zekerheid ervaart deze wetswijzing als blijk van ondersteuning. “In 2006 besloten wij al om de dialoog met onze verzekerden aan te gaan”, vertelt Susanne Rutten. “Zij denken sindsdien mee over ons beleid. Vorig jaar heeft de Ledenraad onder meer een aparte commissie Zorginkoop gevormd. Die heeft ons vorig jaar actief geadviseerd. Hier willen wij hen nogmaals graag voor bedanken.”

Positieve Gezondheid

Een ander belangrijk speerpunt van Zorg en Zekerheid is Positieve Gezondheid. “Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn”, vervolgt Susanne Rutten. “Ook geloven wij als een van de weinige zorgverzekeraars in de regionale samenwerking. Wij willen met alle relevante stakeholders binnen zowel de zorgverzekering als het zorgkantoor gezamenlijke (inkoop)afspraken maken. Dit zorgt voor optimale verbinding van de keten van zorg rondom een patiënt. Zorgprofessionals kijken verder dan hun eigen discipline én de medische vraag. Ze hebben dus ook oog voor emotionele en sociale uitdagingen van mensen, voor hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Soms hoeft een huisarts niet zelf te behandelen, maar kan een andere zorgprofessional dat beter doen. Of wordt een patiënt doorverwezen naar een welzijnscoach van de gemeente. Beter voor de zorgprofessional en beter voor de patiënt.”

Zorg en Zekerheid spreekt in het nieuwe inkoopbeleid de wens uit dat corona onderdeel wordt van de reguliere zorgverlening. “De afgelopen twee jaar hebben tot het besef geleid dat de zorg kwetsbaar is”, zegt Susanne Rutten. “We staan voor grote uitdagingen: hoe blijft de zorg aantrekkelijk voor zorgverleners, hoe zorgen we ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt? En hoe houden we de zorg betaalbaar? De ingeslagen weg naar de gezondste regio in 2030 moet hieraan bijdragen.”

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verduurzamen

Zorg en Zekerheid realiseert de juiste zorg op de juiste plek, door zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. “Dat gebeurt in sommige gevallen ook via de telefoon, een app of een andere e-healthoplossing”, legt Susanne Rutten uit. “Zo voorkomen we ondoelmatige en te dure zorg. We sturen op voorkomen, vervangen, verplaatsen en verduurzamen van zorg. Afspraken met zorgprofessionals leggen we zoveel mogelijk vast in meerjarenafspraken. Dat is bijvoorbeeld al gelukt bij Alrijne en HSK Groep maar ook met zorgorganisaties Marente en ActiVite. Verder hebben we aandacht voor een leefbare wereld voor de generaties na ons. Wij sluiten aan bij de Green Deal voor de zorg, met als doel gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.”

Meer weten?

Het inkoopbeleid van Zorg en Zekerheid vind je op onze website. Heb je vragen? Kijk dan op onze website voor onze contactgegevens.