Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Tien jaar erbij als je meedoet in de buurt

Persbericht
Mensen die actief zijn in de buurt kunnen tien gezonde levensjaren winnen. “Het is de krachtigste vorm van preventie die er is”, claimt bestuursvoorzitter Ton van Houten van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. “Daarom investeren wij al tien jaar in Welzijn op Recept, waarbij de huisarts mensen doorverwijst naar een welzijnscoach. Ook stimuleren wij zorgverleners het Positieve Gezondheidsgesprek te voeren. En laten wij met gezonde projecten als Healthy Hillegom, 3x3 Unites, Adamas, de Buurtcamping en Buurtclub Leefstijl zien hoe leuk en gezond het is om samen aan je gezondheid te werken. Want ook dat is sociaal meedoen. Zo leven we langer, zijn we gelukkiger en worden we samen de gezondste regio van Nederland.”
Sfeerbeeld

Als het over gezondheid gaat, denken we aan gezonde voeding en meer bewegen. “Een gezonde leefstijl helpt”, bevestigt ook Nardi Steverink, hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Minstens zo belangrijk is de sociale kant. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen met een goed sociaal netwerk langer leven. Het heeft evenveel invloed op je levensverwachting als afvallen of meer bewegen.”

Welzijn op Recept

Zorg en Zekerheid ziet als zorgverzekeraar de kracht van sociaal meedoen. “Wij geloven vanaf het begin in Welzijn op Recept en in het Positieve Gezondheidsgesprek, want zorg is niet altijd medisch”, zegt seniorzorginkoper Erik Kramer. “Daarom maken wij het mogelijk dat huisartsen in bijna al onze gemeenten mensen kunnen doorverwijzen naar een welzijnscoach. Want het werkt!"

Mensen die in gesprek gaan met een welzijnscoach maken minder zorgkosten bij de huisarts. Ook bespaart Welzijn op Recept kosten voor diagnose, medicatie en behandeling in het ziekenhuis. Wat levert Welzijn op Recept nog meer op? “De gemeente ziet veerkrachtige inwoners én meer vrijwilligers”, vervolgt Erik Kramer. “Mensen maken minder gebruik van een uitkering of de WMO. Ook verbetert de sociale samenhang in de buurt. Dat betekent: minder criminaliteit en minder overlast.”

Dubbel gezond

Misschien wel de belangrijkste meerwaarde van Welzijn op Recept: mensen zijn gelukkiger, voelen zich nuttig, hebben meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. Ze zijn minder eenzaam, vergroten hun sociale netwerk en ze motiveren elkaar gezonder te blijven leven. Bijvoorbeeld door samen gezond te koken, te eten en te bewegen. Dubbel gezond, dus!

Jezelf en jouw buurt gezonder maken? Doe een aanvraag bij de Stichting Zorg en Zekerheid, samen met je vereniging.

Veerkracht

Sociaal meedoen vergroot je veerkracht, waardoor je zelfs een burn-out of depressie kunt voorkomen. Dit blijkt keer op keer uit onderzoek. Het belang van veerkracht sluit aan bij het Positieve Gezondheid-gedachtengoed, een van de speerpunten van Zorg en Zekerheid. Hierbij staan je gezondheid (niet je ziekte) en de mate waarin je kunt omgaan met uitdagingen in je leven centraal.

Eenzaamheid en sociale isolatie blijken juist veel negatieve effecten op onze gezondheid te hebben. Mensen krijgen bijvoorbeeld sneller last van geheugenverlies. Ook depressie, overgewicht en hartklachten blijken vaker voor te komen bij mensen die niet (meer) sociaal meedoen.

Blue Zones

Dat een combinatie van sociaal meedoen, veerkracht en een gezonde leefstijl werkt, blijkt ook uit onderzoeken in de 'Blue Zones'. Dit zijn bijvoorbeeld delen van Sardinië, Griekenland en Japan. Hier blijven mensen twaalf jaar langer gezond dan een gemiddelde inwoner van Nederland.

Nog meer bewijs

Welzijn op Recept is niet de enige vorm van sociaal meedoen die Zorg en Zekerheid mogelijk maakt. “Fietsmaatjes, Gezond Natuur wandelenen Adamas Inloophuis, alle drie ondersteund door Zorg en Zekerheid, hebben ook zelf onderzoek latendoen naar de effecten van sociaal meedoen”, zegt Ton van Houten. “Het directe resultaat is dat het een ziekte meer dragelijk maakt. Ook helpt contact met lotgenoten zelfs om sneller te genezen, omdat mensen nieuwe moed en motivatie krijgen. Zo blijven mensen bewezen gezonder en leven ze langer.”

Zorg en Zekerheid is al jarenlang partner van JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst. “Onze negen gemeenten, die minimaal vier jaar de JOGG-aanpak volgen, rapporteren gezondere jongeren en een lager BMI”, besluit Ton van Houten trots. ”In Amstelveen, Katwijk en Hoofddorp, die van start zijn gegaan met 3x3 Unites, zien we ook al de eerste gezonde effecten: de jongeren hebben vertrouwen in hun toekomst en meer zelfvertrouwen en de wijk komt letterlijk in beweging. Vanuit Stevenshof Vitaal weten we dat mensen geluk en gezondheid ervaren bij het beter maken van hun buurt. Hiermee is het een voorbeeld voor andere wijken, dat we als zorgverzekeraar graag blijven steunen.”