Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid groeit met bijna 60.000 nieuwe verzekerden

Persbericht
Zorg en Zekerheid is in de afgelopen overstapperiode fors gegroeid. De regionale zorgverzekeraar, die met name actief is in Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, had een recordgroei van bijna 60.000 nieuwe verzekerden. “Hiermee versterken we onze positie in de regio”, stelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “En zijn we nog beter in staat om samen te bewegen naar de gezondste regio van Nederland.”
Sfeerbeeld

Met deze groei passeert Zorg en Zekerheid de grens van een half miljoen verzekerden. Ook steeds meer verzekerden van buiten de regio wisten de weg naar Zorg en Zekerheid te vinden. “Tegenover de groei, die 140% hoger is dan vorig jaar, zijn er ongeveer 3% van de verzekerden bij ons weggegaan”, stelt Ton van Houten. “Dit onderstreept, voor het zoveelste jaar op een rij, dat onze verzekerden loyaal zijn en ons meer dan gemiddeld waarderen.” 

Beter in jouw buurt

De groei sterkt Zorg en Zekerheid in zijn overtuiging dat de ingeslagen weg gezien en gewaardeerd wordt. “Wij kopen in langs de principes van Positieve Gezondheid”, legt Ton van Houten uit. “Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek zijn. Ook de wensen en mogelijkheden van mensen zijn belangrijk. Dat betekent dat we zorgverleners stimuleren niet alleen oog te hebben voor fysieke of mentale fitheid maar ook voor financiële en sociale uitdagingen en kwaliteit van leven.”

Zorg en Zekerheid stuurt in zijn zorginkoop ook op de Juiste Zorg op de Juiste Plek; dicht bij huis waar het kan en in de buurt waar het moet. Hierbij gelooft de regionale zorgverzekeraar als een van de weinige in de kracht van multidisciplinaire regio-organisaties. “Het is daarbij ook belangrijk dat zorgverleners verder kijken dan alleen naar medische zorg en ondersteuning”, vervolgt Ton van Houten. “Soms kan een huisarts patiënten beter doorverwijzen naar een welzijnscoach van de gemeente. Na een goed gesprek gaan mensen dan bijvoorbeeld wekelijks bewegen in de buurt, leren ze iets nieuws of gaan ze vrijwilligerswerk doen. Het mooie is: dit heeft ook een positief effect op de lichamelijke en mentale gezondheid.”

Wat Zorg en Zekerheid ook actief doet, samen met sportieve partners, is mensen aansporen meer te bewegen. “We hebben al jaren een eigen hardloopcircuit en ondersteunen in Katwijk, Amstelveen en Haarlemmermeer een uniek basketbalproject voor jongeren”, vertelt Ton van Houten trots. “Daar wordt de buurt letterlijk beter van. Ook is er in een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor sportabonnementen opgenomen, voor zowel volwassen verzekerden als voor kinderen.”

Ambitie 2022

Vooruitkijkend op 2022 verwacht Zorg en Zekerheid een rumoerig jaar. “Blij zijn we met de belofte van het nieuwe kabinet om het eigen risico slimmer en betaalbaar te maken. Zorg en Zekerheid pleit  al langere tijd voor een dergelijke oplossing. Mensen hebben behoefte aan transparantie en die lijkt er nu te komen: sneller en beter inzicht in de kosten van de zorg.” 

Op het gebied van preventie is er lichte teleurstelling bij Zorg en Zekerheid. “De vorige staatssecretaris had veel ambitie, om gemeenten en zorgverzekeraars hieraan een forse bijdrage te laten leveren”, stelt Ton van Houten. “In de nieuwe plannen lezen we hier weinig van terug. Dit weerhoudt ons er niet van actief te blijven investeren in preventie, samen met gemeenten. Zo werken we samen aan de gezondste regio van Nederland. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze inspanningen op het gebied van valpreventie in de regio Amstelland.”

Ook gaat de regionale zorgverzekeraar zijn verzekerden in 2022 nog gerichter helpen de gezondste versie van zichzelf te worden. “De manier waarop zijn we nog aan het onderzoeken. We willen in ieder geval een aantal zaken die we bieden, samen met onze partners, en een aantal vergoedingen prominenter en in samenhang naar voren brengen. Hier verwachten we aan het einde van het jaar meer over te kunnen vertellen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook gaat Zorg en Zekerheid in 2022 verdere stappen zetten op het gebied van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). “Trots zijn we dat onze gehele beleggingsportefeuille sinds eind vorig jaar volledig is ondergebracht in duurzame fondsen”, besluit Ton van Houten. “Dit past bij onze verantwoordelijkheid niet te investeren in organisaties die schade toebrengen aan mensen, natuur en milieu. Hier verwachten we in de komende periode flinke verdere stappen te zetten, zowel ten aanzien van de beleggingen als onze activiteiten op het gebied van ‘Einde aan armoede’ (SDG 1) ‘Goede Gezondheid en Welzijn’ (SDG 3), ‘Waardig werk en economische groei’ (SDG 8) en ‘Klimaatactie’ (SDG 13).”