Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Hier vindt u een overzicht belangrijke informatie voor uw beroepsgroep. Download overeenkomsten, bekijk het laatste nieuws en vind handige documenten en formulieren.
Sfeerbeeld

Wat houdt de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen in?

De GZSP is een overheveling vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en heette voorheen de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’. Per 2020 is een deel van de GZSP, namelijk de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 2021 wordt ook de dagbehandeling uit de Wlz-subsidieregeling overgeheveld naar de Zvw. Dit onderdeel dagbehandeling heet binnen de Zvw 'Zorg in een groep'. De toeleiding naar zorg voor de verschillende doelgroepen GZSP is weergegeven in een visualisatie. Onder punt 4 “Wie mag verwijzen naar GZSP?” kunt u deze visualisatie zien.


In ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP vindt u meer informatie over onze inkoopcriteria en het zorginkoopproces. Dit kunt u onder het kopje ‘Contractinformatie raadplegen’ vinden. In onze polisvoorwaarden 2021 hebben wij opgenomen dat er voor GZSP in een groep een machtigingsprocedure geldt. Voor meer informatie en uitleg over de machtigingsprocedure ‘zorg in groep’ klikt u hier.

Andere beroepsgroepen