Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Transformatie in de regio

Zorg en Zekerheid staat pal achter de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Eén van die afspraken is om als zorgverzekeraar samen met u als zorgaanbieders, vertegenwoordigers van inwoners en patiënten én gemeenten te werken aan impactvolle transformaties. Impactvolle transformaties zijn gericht op het voorkomen, vervangen, verplaatsen en verduurzamen van zorg en zijn veelal zorgaanbieder overstijgend. U als zorgaanbieder kunt, al dan niet samen met andere zorgaanbieders, transformatieplannen indienen die deze beweging ondersteunen.

Wij verwachten dat de ingediende transformatieplannen een substantiële bijdrage leveren aan de opgave om met gelijkblijvende mensen en binnen de financiële kaders te voldoen aan een groeiende zorgvraag. Let op: we beoordelen alleen díe plannen, waar alle partijen volwaardig bij zijn betrokken, die worden geraakt door de transformatie.

Samenwerking in de regio

Zorg en Zekerheid vindt het van belang dat de voorgestelde transformaties in de regio aansluiten op de regiobeelden en regioplannen. In onze zorgkantoorregio Zuid Holland Noord werken we daarbij nauw samen met Transmuralis en in de zorgkantoorregio Amstelland en de Meerlanden met de Sigra. We gebruiken deze samenwerkingsverbanden om de partijen, waaronder ook de gemeenten, in de regio samen te brengen, te informeren en afspraken te maken. Daarnaast vindt Zorg en Zekerheid het van belang dat er vóór de aanvraag van een snelle toets, contact is geweest met Zorg en Zekerheid over de inhoud van het plan.

Landelijk beoordelingskader en stappenplan

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de IZA-partijen over de voorwaarden waaraan een plan moet voldoen en op basis van welke criteria dit zal worden beoordeeld. Deze afspraken zijn te vinden in het Beoordelingskader Impactvolle transformaties dat leidend is in de beoordeling. Wilt u een transformatieplan indienen? Vul dan onderstaand format in voor een snelle toets.

Heeft u akkoord op de snelle toets, dan kunt u na de uitwerking van het volledige transformatieplan dit formulier invullen. Na het volledig invullen van het formulier kunt u deze per mail opsturen.

Bij Zorg en Zekerheid kunt u de plannen indienen voor de zorgkantoorregio’s Zuid Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden via het mailadres: projectaanvraag@zorgenzekerheid.nl.