Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Belangrijk om te weten

Bij ons is Iedereen welkom. We kijken niet naar leeftijd en gezondheid. Vanuit de basisverzekering is er vergoeding voor bijvoorbeeld de huisarts, ziekenhuis, geneesmiddelen, ziekenvervoer, verloskundige zorg en kraamzorg. De vergoeding voor zorg uit de basisverzekering hangt af van welke zorgverlener je kiest.

Tip: je vindt de verzekering die je nu hebt en jouw persoonlijke premie op je polisblad en in MijnZZ.

Verschil naturapolis, restitutiepolis en combinatiepolis

Naturapolis

Je gaat naar gecontracteerde zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de
kwaliteit van zorg, prijzen en beschikbaarheid. Deze zorgverleners declareren rechtstreeks bij ons. Je ontvangt zelf geen factuur en je hoeft niets voor te schieten.

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis maakt het niet uit of de zorgverlener die je bezoekt, wel of geen contract heeft. De zorgkosten van alle zorgverleners worden volledig vergoed, als de kosten niet onredelijk hoog zijn. Hierbij wordt gekeken naar wat vergelijkbare zorgverleners voor een bepaalde behandeling in Nederland in rekening brengen. Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Je hebt voor de meeste zorgverleners een vrije zorgkeuze. Toch kan het voorkomen dat je bij niet-gecontracteerde zorgverleners moet bijbetalen.

Bekijk onze basisverzekeringen en premies

Gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg

Wij hebben een zeer ruime keuze aan gecontracteerde zorgverleners. Wij hebben contracten met bijna alle huisartsen en ziekenhuizen. Met deze zorgverleners hebben we afspraken gemaakt over kwaliteit van de zorg, prijzen, beschikbaarheid, bereikbaarheid en dienstverlening.

Wil je naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij:

  • 70% van het in de markt gebruikelijke tarief vanuit de Zorg Gemak Polis
  • 80% (wijkverpleging 75%) van het in de markt gebruikelijke tarief vanuit de Zorg Zeker Polis
  • Maximaal 100% van het in de markt gebruikelijke tarief (wijkverpleging 75% en GGZ 80%) vanuit de Zorg Vrij Polis

Gecontracteerde zorgverlener vinden

Vergoeding vinden

Eigen risico

Verplicht eigen risico

De overheid bepaalt het wettelijk verplichte eigen risico. In 2024 is dit € 385,-. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Het eigen risico is het bedrag dat je zelf betaalt als je zorg uit de basisverzekering gebruikt. Je krijgt van ons een factuur om het eigen risico te betalen of wij houden het eigen risico in als je zelf een factuur declareert. Sommige zorg uit de basisverzekering valt niet onder het eigen risico.

Meer informatie eigen risico

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor kraamzorg en vervoerskosten.

Meer informatie eigen bijdrage

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplichte eigen risico van € 385,- kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- tot € 500,-. Hoe hoger het vrijwillige eigen risico, hoe hoger de korting op je premie.

Meer informatie vrijwillig eigen risico

Recht op zorg

Voor de naturapolis geldt 'recht op zorg'. Dit betekent dat als een gecontracteerde zorgverlener of instelling de zorg die je nodig hebt niet (op tijd) kan leveren, je gebruik kunt maken van wachtlijstbemiddeling. Als je na bemiddeling toestemming hebt gekregen, dan heb je recht op vergoeding van de kosten volgens het wettelijk (maximum)tarief volgens de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Als dit wettelijk (maximum)tarief er niet is, dan vergoeden wij tot maximaal het in Nederland in de markt gebruikelijke tarief.

Premie

De overheid bepaalt ieder jaar de verwachte kosten voor de zorg. Iedere zorgverzekeraar stelt vervolgens de eigen basispremie vast op grond van de te verwachten kosten voor het komende jaar. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

Meer over onze premie

Zorginkoop

Ons werkgebied is de driehoek tussen Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Doordat wij regionaal zijn, is het voor ons makkelijk om samen te werken met zorgverleners, werkgevers, gemeenten, klanten en patiënten en cliëntenorganisaties. Zo kunnen we voor onze klanten de beste zorg regelen die betaalbaar is.

Meer over zorginkoop

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Wil je het later nog een keer proberen?

Verder lezen