Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Veranderingen zorgverzekering 2024

Elk jaar veranderen er vergoedingen en voorwaarden van uw zorgverzekering. Wat betekent dit voor uw verzekering in 2024? U leest hieronder de veranderingen.

Veranderingen in de basisverzekering

Deze veranderingen gelden voor de basisverzekeringen Zorg Zeker Polis en Zorg Vrij Polis

 • Vergoeding Valpreventieve Beweeginterventie
  Vanaf 2024 wordt een valpreventieve beweeginterventie vergoed vanuit de basisverzekering om het risico op vallen te voorkomen. De vergoeding is per 12 maanden en geldt als u een verhoogd valrisico heeft en onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen.
 • Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas
  In 2024 wordt vanuit de basisverzekering zorg voor kinderen vergoed met overgewicht of obesitas. Deze zorg bestaat uit begeleiding en coördinatie van een centrale zorgverlener waarbij een Gecombineerde Leefstijl Interventie deel uitmaakt van het plan van aanpak, dit is een zogeheten ketenaanpak. De vergoeding vanuit de basisverzekering is mogelijk wanneer gemeenten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Verwachting is dat in 2024 deze ketenaanpak in maar een klein aantal gemeenten kan plaatsvinden.
 • Kraamzorg voor langere periode in te zetten
  Kraamzorg vond tot nu toe altijd plaats binnen de eerste 10 dagen na de geboorte. Vanaf 2024 heeft u meer flexibiliteit in het inzetten van de kraamzorg. U kunt de kraamzorg in overleg met de kraamzorgorganisatie tot zes weken na de geboorte inzetten.
 • Kraamzorg rechtstreeks aan te vragen bij de kraamzorgorganisatie
  U belt vanaf 2024 direct met kraamzorgorganisaties voor het aanvragen van kraamzorg. Als het de kraamzorgorganisatie niet lukt om een aanbieder van kraamzorg voor u te vinden, dan kunt u bellen met Zorg en Zekerheid.
 • De vergoeding van de 20 weken echo valt onder het bevolkingsonderzoek
  De vergoeding van de 20 weken echo uit de basisverzekering komt te vervallen en wordt voortaan betaald via het overheidsprogramma voor bevolkingsonderzoek. U kunt dus gebruik blijven maken van de 20 weken echo.
 • Digitale voorlichting en instructie kraamzorg
  Vanaf 2024 is het mogelijk om vaker een digitale afspraak met uw kraamverzorgende in te plannen via beeldbellen. Beeldbellen komt dan in de plaats van kraamzorg bij u thuis. De vergoeding geldt voor maximaal 6 uur. In 2023 was dit maximaal 1 uur.
 • Geen eigen risico bij plaatsing spiraal door verloskundige
  U betaalt geen eigen risico meer wanneer een spiraal wordt geplaatst door een verloskundige.
 • Aanpassing niet-gecontracteerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  Ontvangt u in 2024 een factuur voor niet-gecontracteerde Geestelijke Gezondheidszorg én kreeg u van ons vooraf toestemming voor de behandeling? Dan vergoeden wij 80% van het door ons gemiddeld gecontracteerde tarief, in plaats van 80% van het NZa maximumtarief. Dit betekent in de meeste gevallen dat u meer moet bijbetalen wanneer u gebruikmaakt van niet-gecontracteerde Geestelijke Gezondheidszorg. Bij een gecontracteerde zorgverlener krijgt u 100% vergoed. U vindt deze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.
 • Aanvraagproces ziekenvervoer wordt verbeterd

  Vanaf 2024 vraagt u ziekenvervoer aan via het formulier op onze website.  

  Heeft u een spoedvraag of bent u niet in staat om het webformulier in te vullen? Dan kunt u bellen met Zorg en Zekerheid. Met deze wijziging worden aanvragen sneller behandeld en is het ook eerder duidelijk of u recht heeft op vergoeding van ziekenvervoer.  

 • Toestemming nodig van Zorg en Zekerheid bij Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
  Als u GRZ ontvangt en er is een verandering in uw indicatie waarbij een nieuwe diagnosebehandelcombinatie (DBC) wordt geopend, dan heeft u toestemming nodig van Zorg en Zekerheid.

Heeft u de Zorg Gemak Polis?

Lees meer over de veranderingen in de Zorg Gemak Polis

Veranderingen in de aanvullende verzekering

Deze veranderingen gelden voor alle aanvullende verzekeringen

 • Vergoeding fysiotherapie bij artrose knie of heup vanuit de aanvullende verzekering
  Komt u niet in aanmerking voor vergoeding voor fysiotherapie bij artrose in de knie of heup vanuit de basisverzekering? Dan kunt u vanaf 2024 gebruikmaken van de vergoeding uit de aanvullende verzekering.  
 • Verduidelijking voorwaarden ongevalsdekking
  In de voorwaarden van de ongevalsdekking is verduidelijkt dat er geen vergoeding is van mondzorg bij een ongeval als gevolg van het eten van etenswaren.

Deze verandering geldt voor AV-Basis, AV-Sure, AV-Standaard, AV-GeZZin Compact, AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus en AV-Totaal

 • Internetkorting vervalt
  Vanaf 2024 vervalt de internetkorting van 2% op de premie van de aanvullende verzekering. Tot en met 2023 ontvangen verzekerden korting op sommige aanvullende verzekeringen, wanneer zij hun premie via automatische incasso betalen én hun verzekeringsinformatie digitaal ontvangen.

Deze verandering geldt voor AV-Basis, AV-Sure, AV-Standaard, AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus en AV-Totaal

 • Vergoeding huidtherapie alleen bij zorgverleners die zijn ingeschreven bij SKIN
  Voor huidtherapie wordt een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist in 2024 alleen nog vergoed wanneer deze is ingeschreven in het SKIN-register, dit in verband met de waarborging van de kwaliteit.  

Deze verandering geldt voor AV-Basis, AV-Standaard, AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus en AV-Totaal

 • Ruimere vergoeding hulpmiddelen ter ondersteuning van zelfredzaamheid
  Het aantal hulpmiddelen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid wordt in 2024 uitgebreid. Deze wijziging moet bijdragen aan de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Vanaf 2024 heeft u jaarlijks recht op een vergoeding voor hulpmiddelen die de zelfredzaamheid bevorderen. Voorheen was dit een eenmalige vergoeding. Daarnaast wordt de vergoeding van de AV-Plus en AV-Totaal verhoogd van € 40,- naar € 75,-.

Deze verandering geldt voor AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus en AV-Totaal

 • Verduidelijking voorwaarden vervangende mantelzorg
  In onze voorwaarden is verduidelijkt dat alleen de mantelzorgontvanger die verzekerd is bij Zorg en Zekerheid recht heeft op de vergoeding voor vervangende mantelzorg. Dit was al zo, echter stond dit niet duidelijk in onze voorwaarden.

Is uw werkgeverscollectiviteit beëindigd? Bekijk hier wat er verandert.

 • Doordat uw werkgever geen contract meer met ons heeft afgesloten vervallen de extra vergoedingen bovenop uw aanvullende verzekering.
  • tandheelkunde: tot € 100,- extra vanaf 18 jaar

  • fysiotherapie: tot 5 extra behandelingen

  • vervangende mantelzorg: minimaal 1 week

  • slaapcursus: € 200,-

  • overgangsadvies: € 150,-

  • mindfulnesstraining: eenmalig € 300,-

  U heeft van ons een nieuw polisaanbod gekregen. Vergelijk de verzekeringen via de Verzekeringscheck in MijnZZ.

Bent u op zoek naar een specifieke vergoeding? Kijk dan in de Vergoedingenzoeker.

Premie

 • Informatie over uw persoonlijke premie van de basisverzekering en aanvullende verzekering vindt u op uw polisblad.
 • Bent u benieuwd hoe de premie is opgebouwd? Bekijk de uitleg over de opbouw van de premie.

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Wil je het later nog een keer proberen?

Verder lezen