Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Wel of geen contract?

Nieuws
Zorg en Zekerheid heeft met zeer veel zorgaanbieders een contract voor 2023. Dat betekent dat je de verzekerde zorg volledig vergoed krijgt, zonder zelf iets voor te hoeven schieten. Houd wel rekening met een eventuele eigen betaling voor het eigen risico of een eigen bijdrage. Met gecontracteerde zorgaanbieders hebben wij afspraken gemaakt over kwaliteit van de zorg, prijzen, beschikbaarheid, bereikbaarheid en dienstverlening.

Voor 2023 hebben wij contracten met bijna alle huisartsen en ziekenhuizen in Nederland. De verzekerde zorg bij deze zorgaanbieders wordt voor 100% vergoed, ook als er (nog) geen contract is.

Sfeerbeeld

Samenwerking

Zorg en Zekerheid hecht veel waarde aan samenwerking met zorgaanbieders. Hierdoor kun je in veel huisartsenpraktijken zorg krijgen die ook in het ziekenhuis plaatsvindt, zoals

Wil je naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij:

  • 70% van het in de markt gebruikelijke tarief vanuit de Zorg Gemak Polis
  • 80% (wijkverpleging 75%) van het in de markt gebruikelijke tarief vanuit de Zorg Zeker Polis
  • Maximaal 100% van het in de markt gebruikelijke tarief (wijkverpleging 75% en GGZ 80%) vanuit de Zorg Vrij Polis

Voor sommige zorgsoorten, zoals je tandarts of fysiotherapeut, is je vergoeding afhankelijk van je aanvullende verzekering. Ook voor de aanvullende verzekering heb je een ruime keuze uit gecontracteerde zorgaanbieders.

Meer informatie

Een gecontracteerde zorgverlener vind je via onze ZorgZoeker. Meer informatie over de vergoedingen vind je in onze Vergoedingenzoeker. Of lees de informatie over het verschil tussen onze basisverzekeringen.