Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zo dragen wij bij aan jouw buurt

Zorg en gezondheid gaan over meer dan alleen ‘ziek of niet ziek’ zijn. Samen willen wij zo gezond mogelijk door het leven gaan. Wij werken bijvoorbeeld samen met lokale partners die zorgen voor ontspanning en verbinding in jouw buurt. En wij kopen zorg in die bijdraagt aan meer dan alleen fysieke gezondheid.

Vrouw en man blij in groene omgeving

Goede gezondheid

Het is onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan goede gezondheid en te zorgen voor goede, betaalbare zorg in de buurt. Hierbij gaat Zorg en Zekerheid uit van Positieve Gezondheid. Deze bredere kijk op gezondheid bestaat uit zes pijlers die met elkaar in verbinding staan, zoals mentaal welbevinden en zingeving. Daarom vergoeden wij het Positieve Gezondheidsgesprek en Welzijn op Recept. Met succes, want nergens in Nederland worden zo veel gesprekken gevoerd als in onze regio. Zo draagt Positieve Gezondheid bij aan het duurzaam betaalbaar houden van de zorg.

Positieve Gezondheid komt ook terug in onze samenwerkingen en activiteiten. Via de Stichting Zorg en Zekerheid stimuleren en financieren wij projecten gericht op gezondheidsbevordering in de meest brede zin. Activiteiten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen zo een kans. Zo zijn wij in diverse gemeenten al jaren partner van JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst.

Ook gaan wij sportieve partnerships aan, zoals het Zorg en Zekerheid Circuit en Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. Hiermee moedigen wij mensen aan samen meer te bewegen in hun buurt. En er is een vergoeding voor sportabonnementen in de aanvullende verzekering opgenomen. Vind hier alle lopende samenwerkingen.

Zorg voor iedereen

Wij staan voor solidariteit in de zorg. Het is onze taak ervoor te zorgen dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Daarom blijven wij gemeentepolissen aanbieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Ook investeren wij in de financiële gezondheid van onze verzekerden. Financiële stress heeft een direct effect op de gezondheid. Mensen met geldzorgen hebben vaak meer gezondheids- en sociale problemen en een ongezondere leefstijl. Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kans op een goede baan. Daarom werkt Zorg en Zekerheid sinds 2020 samen met JINC.

Wij willen onze verzekerden met schulden helpen, door zelf en samen met gemeenten acties op te zetten. Door vroegtijdig te helpen, proberen we voor onze verzekerden bijkomende incassokosten te beperken. Als er een incassopartner moet worden ingezet, dan werkt deze volgens het beginsel van maatschappelijk verantwoord incasseren. Ook informeren we verzekerden proactief over de mogelijkheden van onafhankelijke schuldhulpinstanties. Sinds 2022 zijn wij deelnemer aan de Nederlandse Schuldhulproute.

Verder lezen